กิจกรรม “รับน้องใหม่..วัยเกษียณ 61”

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ร่วมด้วยคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดปัตตานี จำนวน ๘๐ คน ร่วมกันจัดงาน “รับน้องใหม่..สู่วัยเกษียณ ๖๑” เพื่อต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วม
จำนวน ๑๓๕ คน ในกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธี และได้นำความปราถนาดีจากท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบอกกล่าวกับพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งงานได้ประสบผลสำเร็จ สร้างความพึงพอใจให้กับผูั้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_5616

IMG_5620

IMG_5663

IMG_5749

IMG_5753

IMG_5757

IMG_5773

IMG_5821

IMG_5897