ข่าว สกสค. ฉบับที่ ๒๐๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ : เบื้องหลัง..ก่อนเปิดบริการหอพัก สกสค. ยุคใหม่

 

 เบื้องหลัง..ก่อนเปิดบริการหอพัก สกสค. ยุคใหม่

 

n207