ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีประชุม กศจ.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุม กศจ.จังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_1965

IMG_1967

IMG_1969

IMG_1971

IMG_1974