มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางเครือใจ ฉิมแก้ว เลขประจำตัว  ๔๕๐๗๗๖
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
IMG_8998

IMG_9000