นายบุญสม ทองศรีพราย ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่สำคัญ ก่อนนำเสนอ กศจ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย
ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี
(เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่สำคัญ ก่อนนำเสนอ กศจ.ปัตตานี

 

S__5382526

S__5382529

S__5382532

S__5382533