ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี ได้ไปประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน

วันนี้ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี
ในฐานะประธานการประเมินวิทยฐานะ ได้ไปประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ให้กับผู้บริหารโรงเรียน คือนายอายุ หีมงอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา สังกัดสพป.ปน.1
ณ โรงเรียนพัฒนศึกษา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


80684

S__5382206

S__5382208

S__5382210