ร่วมเป็นเกียรติงาน “มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปร่วมเป็นเกียรติงาน
“มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชยแดนใต้” โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ
นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

thumb_IMG_5159_1024