การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้

วันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม  ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนการเยี่ยมเยียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ขั้นวิกฤติ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_2176

IMG_2178