การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๐๒/๒๕๖๑  ระดับผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นไป  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานครฯ  ระหว่างวันที่ ๐๘ – ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น ๒  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

45626316_384532535625393_5225836818150195200_n

45757856_1976499329316628_4276530955608391680_n

 

45726706_113142552971149_1684602708838842368_n