กิจกรรม 5ส (Big cleaning Day)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) บริเวณสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด มีบรรยากาศที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

49140117_372970023469181_7765026341153406976_n

49055077_207863393489320_4062457407480004608_n

 

49465070_2332581260108055_6374701004591464448_n

48424556_273512136667543_3410118928247029760_n

49103475_226899841523075_3361237437299818496_n