ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ในโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

วันนี้ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐  น.
นายบุญสม ทองศีรพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุภมิตร
ร่วมให้การต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง ในโครงการ
“โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”
โดยครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกสังกัด สามารถเข้ารับการคัดกรองเพื่อตรวจต้อกระจก ระหว่าง วันที่
๔- ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_4305

IMG_4314

S__29859843

S__29859844