ร่วมแสดงความยินดี

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี แสดงความยินกับ นายชูสิน วรเดช ในตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__7307273

S__7307275

S__7307278