ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในงานมุทิตาจิต

วันนี้ วันที่ ๒๔กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙. ๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในงานมุทิตาจิต สพป.ปน.๑ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1022

S__46850130

S__46858242