งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘
ร่วมด้วย นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__6324312

S__6324313

S__6324314

S__6324315

 

S__6324317

S__6324326

S__6324342

S__6324353