จิบกาแฟ แชร์ความคิด

วันนี้ วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังวัดปัตตานี  ร่วมด้วย ดร.ชูสิน  วรเดช  ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายทรงพล  ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  และพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 หน่วยงาน  เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ  แชร์ความคิด”  ซึ่งเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

54434026_251815829105833_3933592840818393088_n

54514428_483710848830321_2178242979708272640_n