จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางจรวยรัตน์ จูฑังคะ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 00002811 จำนวน 200,000 บาท แก่ นายสุริยะ จูฑังคะ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

98340070_583421915897262_6346657711416934400_n

98349473_2823524934541762_3085797916137226240_n