จ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธี

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.10 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพ, มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายประทีป  จันทรา เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 048349 แก่ นางนภาพันธ์ ตันธิวุฒิ  บุตรชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

57154167_1270769126433061_3924583305101443072_n

56935231_404162276800609_6458100353127677952_n

56675252_423019794934025_6675054905188679680_n