จ่ายเงินค่าจัดการศพ

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย
นายพินิจ ปัญญศิริ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 79467
บิดานางศุภผล จุลละนันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
จำนวน 200,000 บาท แก่ครอบครัว
ณ วัดควนใน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

111836

111835