จ่ายเงินค่าศาสนพิธีและเงินค่าจัดการศพ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  มอบเงินศาสนพิธี และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางสาวอาภาภรณ์ จตุรพรกุล  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 281499
จำนวน 200,000 บาทแก่ นางบังอร  คงทอง ผู้อยู่ในอุปการะคุณ
ณ วัดเลียบ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

110014

110015

110016

110017