ตรวจคัดกรอง โครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก

วันนี้ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วย นายศักดิ์ดา สามารถ ผู้รับผิดชอบโครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก ร่วมเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกที่มารับบริการตรวจคัดกรองต้อกระจก
ในวันที่ 3 โดยผู้ที่ได้รับการคัดกรองจะเดินทางเพื่อรับการรักษาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

11

111

1111

111111