ตัวแทนลูกจ้างธุรการโรงเรียนเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี

ตัวแทนลูกจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานนะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร้องทุกข์เรื่องการยกเลิกสัญญาจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อให้ช่วยดำเนินการเสนอข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__30629926

S__30629927

S__30629928