บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวของสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวของสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙๓๐ – ๑๑.๐๐  น.
ณ ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

72033

72034

97451