บรรยายพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมในองค์กรอนุบาลปัตตานี”

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมในองค์กรอนุบาลปัตตานี” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

60681956_1261823477299491_7003338531435184128_n

60616568_435817277195525_8722860939298209792_n

60149896_2031564720472888_6063198537124937728_n