บรรยายพิเศษโครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษโครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิกใหม่ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมทั้งการจัดสวัสดิการ/สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

104182762_714099172681903_6175914567106346616_n

103783729_689366014942270_9180198439065215922_n

 

104150920_782144439196467_3437198417862816054_n