บรรยายพิเศษในหัวข้อ ” การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการให้มีความสุข”

วันนี้ วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการให้มีความสุข” ซึ่งจัดโดยกลุ่มมายอพัฒนา และ กลุ่มกูวิงตรัง
ณ โรงแรม เซ้าท์ เทริน วิว อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี

IMG_1952

S__8224898

IMG_1960