บรรยายพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี บรรยายพิเศษเรื่องสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา “ครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี 1” จำนวน 488 ทุน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

65438554_2367386456654228_3893530219104960512_n

65187817_657420528090185_8598317973024800768_n

65557531_454227468710186_1311186758792118272_n