ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 COMMSCI together forever วสส.เราจะมีกันตลอดไป

 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 COMMSCI together forever วสส.เราจะมีกันตลอดไป