ประชุมข้าราชการครูที่บรรจุใหม่

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมกับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในฐานะครูผู้สอน ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพอื่นๆ ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

99160514_577061429590165_1422338291914506240_n

98417183_2633996380260220_195836253701144576_n