ประชุมคณะกรรมการการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11 ฝ่ายเลขานุการ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานธุรการต่างๆ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

33370

33373

33374