ประชุมคณะกรรมการคัดเลือดบริษัทประกันเพื่อให้ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ทำประกันเพื่อประกันสินเชื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ กรรมการคัดเลือกบริษัทประกันเพื่อให้ผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ทำประกันเพื่อประกัน   สินเชื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายอรรถพล  ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประชุมปรึกษาหารือคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต แก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่กู้เงินโครงการ 5 – 7 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  กรุงเทพมหานครฯ

48429690_540706249740684_7191216485614747648_n

48430153_2210120419241983_7706822421826764800_n

48422220_302446740613074_1530639886602731520_n