ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมเรือนชบาตานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

S__14598197

S__14598196

S__14598198