ประชุมคณะกรรมการประสานงานดำเนินการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันอังคาร ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ ๒  โดยมี  นายอรรถพล  ตรึกตรอง  เลขาธิการ คณะกรรมการ สกสค.  เป็นประธาน   ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1  อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  กรุงเทพฯ

45504991_254289545254025_5807848948827684864_n

45467630_2274959586066013_344007574531604480_n