ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันนี้วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ( กศจ. ) ครั้งที่ ๐๗/๒๕๖๐ โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__12255265

S__12255263

S__12255256

S__12255269