ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยมี  นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี       จังหวัดปัตตานี

IMG_2369

IMG_2366

IMG_2362