ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๘/๒๕๖๐

วันที ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ( กศจ. ) ครั้งที่ ๐๘/๒๕๖๐ โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__14958597

S__14958599

S__14958600