ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๗/๒๕๖๑

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๗/๒๕๖๑
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

S__37339139

S__37339140

S__37347343