ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายบุญสม ทองศีรพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2562 โดยมี
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
69380
69383
69382
69402