ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 04/2562

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 04/2562 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

58614646_2274706582586836_9084183116137889792_n

58818419_2032281807066428_8476920434640551936_n

58543465_399915570595022_8852626688882769920_n