ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (กศจ.)       โดยมี  นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11280414

S__11280416

S__11280415

S__11280412