ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อรองรับการประเมินหน่วยงานองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อรองรับการประเมินหน่วยงานองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561    ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. กรุงเทพมหานครฯ

47218696_930353390496885_5438279180649234432_n

47010865_205832703666845_5769603106870394880_n