ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ ครั้งที่ 02/2563

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 02/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

89250621_3253822407970730_2640378750633508864_n

89114972_1677184002420299_2382533137797218304_n

89196141_161134921527883_6576905689770229760_n