ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 07/2563

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (กศจ.) ประชุมคณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 07/2563 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยดี ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลไปในทิศทางที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม     ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_3084

IMG_3088

IMG_3102