ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2564

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

476839

476622

476837