ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 06/2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2547

2548

2559

2557