ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 03/2562

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 03/2562 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

62784015_363722787829122_8158229201237835776_n

64246334_1312271125615248_3182396575347376128_n