ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๕/๒๕๖๑

นายบุญสม  ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑)
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
IMG_5421

IMG_5433