ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการกำหนดกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรม “ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

46138667_362736930967309_5176849013877506048_n

46150198_2192671347722711_2096578931103629312_n