ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2562 เพื่อพิจารณากำหนดโครงการกิจกรรมของ  ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

53670381_473249140272425_1280029610033020928_n

54407600_577226399449670_6270224177064574976_n

53739934_2350012495017794_1762630676785397760_n