ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 02/2563

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 02/2563 เพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี และกำหนดกิจกรรมภายในศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2563
  2. การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
  3. การเสนอกิจกรรมตามโครงการครูช่วยครู เพื่อเป็นจังหวัดนำร่อง

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

98887949_1552718738239649_1133519453703634944_n

98999653_2841257422768246_3315696236907986944_n