ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2564

วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2564 เพื่อพิจารณาดังนี้

  1. การจัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ
  2. การจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
  3. การดำเนินการโครงการจิตอาสา
  4. โครงการครูช่วยครู
  5. การจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้ยากไร้

255

256

302